Vi förfogar över ca 80 fordonsenheter i varierande storlek

Arne Anderssons Åkeri

Arne Anderssons Åkeri AB är ett privatägt åkeriföretag med godsterminaler i Motala och Linköping.

Företaget förfogar över ca 80 fordonsenheter i varierande storlek. Vi är ca 90 anställda och bedriver åkeriverksamhet med utgångspunkt från  Östergötland. Största delen av vår trafik sker i samarbete med DHL Freight.

Vi tillhandahåller fordon för linjetrafik, kretstrafik och lokaltrafik samt beställning och extrabilstrafik.

Arne Anderssons Åkeri AB har även ett helägt dotterbolag med stationsort Motala. Dotterbolaget heter Östgöta Gods AB och sysslar i huvudsak med kranbilstransporter och pumptjänster med Saint-Gobain Sverige som största samarbetspartner.