Vi förfogar över ca 80 fordonsenheter i varierande storlek

Arne Anderssons Åkeri

Arne Anderssons Åkeri AB är ett privatägt åkeriföretag med huvudkontor i Motala och filial i Linköping.

Företaget förfogar över ca 80 fordonsenheter i varierande storlek. Vi är ca 60 anställda och bedriver åkeriverksamhet med utgångspunkt från västra Östergötland. Största delen av vår trafik sker i samarbete med DHL Freight.

Vi tillhandahåller fordon i linjetrafik, kretstrafik och lokaltrafik samt beställning och extrabilstrafik.

Arne Anderssons Åkeri AB har även ett helägt dotterbolag med stationsort Motala. Dotterbolaget heter Östgöta Gods AB och sysslar i huvudsak med kranbilstransporter och pumptjänster med Saint-Gobain Sverige som största samarbetspartner.