Vi är ett familjeföretag

Historien om Arne Anderssons Åkeri

Arne Anderssons åkeri AB grundades av Arne Andersson år 1938 med en begagnad Volvo LV82. Efter ett kortare uppehåll i slutet av andra världskriget, då det var problem med att få tag i däck, startade Arne åter upp åkeriverksamheten, nu i form av ett häståkeri. Redan efter ett år motoriserades vagnparken igen med lastbil och i maj 1948 fick åkeriet ett större transportuppdrag att köra gods från Volvo´s underleverantörer i regionen till Volvo i Göteborg.

Arne Andersson omkom redan år 1959 och då tog hans son Leif Andersson över verksamheten och det var han som tog kontakten med ASG, idag DHL, och fick möjligheten att köra linjetrafik på Stockholm. Åkeriet har sedan dess varit linje, lokal och kretstransportör för DHL.

1964 utökades bilparken från tre till fem lastbilar efter ett förvärv av ett annat åkeri och då kunde åkeriet hålla linje på både Stockholm och Göteborg, vilket vi gör än idag! Ytterligare åkerier och fordon har förvärvats och vi har växt i takt med detta även bildat ett dotterbolag som heter Östgöta Gods AB med lite annan inriktning än moderbolaget.

Mycket har förändrats och utvecklats genom åren men en sak kvarstår och det är att Arne Anderssons Åkeri fortfarande är ett familjeföretag. År 2012 togs företaget över av Leifs dotter, Susan Andersson och idag är även hennes barn, Adrian Sörberg och Emilia Sörberg, engagerade i företagets styrelse.

Läs mer i artikel från 2010. (Klassiska Lastbilar, av Bo Norvinge).