Östgöta Gods

Vårt dotterbolag Östgöta Gods

Östgöta Gods AB är vårt helägda dotterbolag som i huvudsak sysslar med kranbilstransporter och pumptjänster.

Östgöta Gods AB förfogar över fjorton fordonsenheter och har tio heltidsanställda förare. De flesta fordon är öppna och utrustade med en fordonsmonterad kran. I bolaget finns även mer konventionella fordon som är utrustade med kapell eller skåp.

Största uppdragsgivaren är Saint-Gobain Sverige. Uppdragen för Saint-Gobain innebär att blanda och pumpa golvspackel samt transport av spackelpulver i bulktransport.

Övriga fordon går i slingtrafik och på kortare uppdrag.