Våra tjänster

Vad vi gör

Vi kan trafikera hela Europa och i Motala finns lagringsmöjligheter.

Partigods

Arne Anderssons Åkeri AB trafikerar mest Västra Östergötland, Göteborg och Stockholm. Partigods omfattar sändningar över 1000 kg som distribueras direkt till mottagaren utan omlastning.

Styckegods och paket

Åkeriet hanterar sändningar under 1000 kg som omlastats på terminal i Linköping samt i Norrköping, varefter de distribueras ut.

Beställningstrafik

Vi kan erbjuda lämpliga fordon för de flesta transportslag med lossning och lastning på tider enligt kundens önskemål.

Extrabilar

Vi tillhandahåller även extrabilar och budbilar. Upptagningsområde är hela Sverige men vi kan med vissa fordonsstorlekar även trafikera våra Nordiska grannländer och övriga Europa.

Lager

I Motala finns lagringsmöjligheter där vi erbjuder trygg och säker förvaring.

Temperaturkontrollerad logistik

Vi kan frakta kyl- frys- och värmegods.

logos