Våra tjänster

Vad vi gör

Vi kan trafikera hela Europa och i Motala finns lagringsmöjligheter.

Partigods

Arne Anderssons Åkeri AB trafikerar mest Stockholm med partigods, men vi har möjlighet att klara dessa transporter i hela riket samt även i Europa.

Partisändningar distribueras direkt till mottagaren utan omlastning.

Styckegods och paket

Åkeriet klarar att hantera stycke & paketsändningar under 2500 kg som omlastats på terminal i Linköping samt Motala, varefter de distribueras ut.

Beställningstrafik

Vi kan erbjuda lämpliga fordon för de flesta transportslag med lossning och lastning på tider enligt kundens önskemål in eller utrikes.

Budbilar

Vi tillhandahåller även budbilar. Upptagningsområde är hela Sverige men vi kan med vissa fordonsstorlekar även trafikera våra Nordiska grannländer och övriga Europa.

Omlastning / Lager

På våra terminaler i Linköping & Motala har vi möjlighet att ta emot gods för omlastning och sedan utkörning till kund, vi har truckar i olika storlekar samt även lastmaskin.

I Motala finns lagringsmöjligheter där vi erbjuder trygg och säker förvaring.

EDI / Spårbart gods

Vi har möjlighet att via EDI ta emot sändningsinformation från er för era sändningar att sedan i realtid återkoppla med aktuell status samt kvittens via Opter.

Temperaturkontrollerad logistik

Vi kan frakta kyl- frys- och värmegods.

logos